Milieu / Veiligheid

Net als u willen ook wij het milieu zo min mogelijk belasten. Wij selecteren onze grondstoffen daarom bewust. Dit geldt niet alleen voor de bovenlaag, de parketvloer. Ook de tussenvloer bestaat waar mogelijk uit milieuvriendelijke materialen. Vaak zijn de tussenvloeren van Xylo Vloeren composteerbaar en vrij van schadelijke stoffen. Als grondstof voor deze tussenvloeren wordt vaak resthout gebruikt, voornamelijk van naaldbomen. Zo zijn combineren wij nuttige, namelijk comfortverhogende eigenschappen, met aangename milieusparende eigenschappen.  Dit is wel zo prettig.

Formaldehyde

Formaldehyde is een kleurloos gas met een specifieke, prikkelende geur. Formaldehyde komt in de handel voor als formaline, een oplossing van formaldehyde en water. Het komt in tal van bouw- en decoratiematerialen voor en kan een belangrijke oorzaak zijn van de vervuiling van het binnenmilieu. Formaldehyde komt onder andere voor in lijmen en harsen.
Om het milieu en uw gezondheid te beschermen, moet het gebruik van Formaldehyde teruggedrongen worden.
Hier spannen wij ons actief voor in.

VOS richtlijn voor lijmen en lakken.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid door leveranciers te selecteren die voldoen
aan de VOS-NORM. Deze producten zijn technisch doorontwikkeld en meestal hoogwaardiger dan voorlopers. Er is echter nog altijd veel vraag naar de oude
“verboden producten”. Hiermee bedoelt men oplosmiddelhoudende lakken, lijmen
etc. Klanten denken vaak dat deze beter zijn dan actuele producten. Dit is een groot misverstand. De huidige producten zijn doorontwikkeld en daardoor vaak veel hoogwaardiger dan de voorlopers. Enkel voor renovatieprojecten kan onder scherpe voorwaarden een oplosmiddelhoudend product worden toegepast. Niet omdat dit
beter is, maar enkel omdat het in lijn is met de oorspronkelijke opbouw.